Soutěž všestranné způsobilosti (původním názvem military) je jedna z nejnáročnějších jezdeckých disciplín. Military vzniklo původně z potřeby testovat způsobilost koní pro náročné potřeby armády, až postupem času se přeměnilo na sportovní disciplínu.

Historie

První soutěže tohoto druhu vznikly ve Francii (název: concours complet) po roce 1900. První šampionát Championat du Cheval d’Armes se konal v Paříži roku 1902 a do programu olympijských her byla military zařazena poprvé roku 1912 ve Stockholmu[1].

Náplň zkoušky

Jde o kombinaci tří jezdeckých disciplín:

Každá z disciplín má vlastní bodové ohodnocení a celkový výsledek vzniká součtem bodů ze všech tří disciplín; má-li dvojice (kůň, jezdec) dosáhnout dobrého výsledku, musí výborně zvládnout všechny tři disciplíny.

Drezúra

Elegance + kontrola: jezdec s koněm předvádějí v souhře povinnou sestavu. Za každý prvek jsou bodově ohodnoceni. Celkové dobré body se poté přepočítají na body trestné.

Cross-country

Terénní zkouška – hodnocení fyzické kondice. Dvojice překonává vytyčenou dráhu, na které jsou umístěny skoky, které by jinak mohli potkat v „přírodě“. Všechny skoky jsou pevně ukotveny. Jsou zde zařazeny i různé seskoky a překážky s vodou.

Bodové hodnocení:

 • první zastavení před překážkou, vybočení nebo kruh – 20 trestných bodů
 • druhé zastavení před překážkou, vybočení nebo kruh na stejné překážce – 40 trestných bodů
 • třetí odmítnutí – diskvalifikace
 • rozlomení křehké překážky – 21 trestných bodů
 • pád koně nebo jezdce – diskvalifikace
 • překročení optimálního časového limitu – 0.4 tr.bodu za každou započatou sekundu
 • překročení časového limitu – vyloučení
 • dojetí 30 sec. před stanoveným časem – nebezpečná jízda – 25 tr.bodu

Parkur

Dvojice překonává určenou trasu, na které jsou postavené barevné překážky z břeven, které se dají lehce shodit.

Bodové hodnocení:

 • shození překážky – 4 trestné body
 • první odmítnutí poslušnosti – 4 trestné body
 • třetí odmítnutí poslušnosti – diskvalifikace
 • dojezd po časovém limitu – za každou sekundu 0,4 trestného bodu

Vyhrává jezdec, který ve všech třech disciplínách získá nejméně trestných bodů.

Třídy obtížnosti

Závody se jezdí v rozmezí jednoho až tří dní. Rozdělují se podle obtížností od ZK – TT. Od stupně S označované druhem závodu a hvězdami (např. CIC*, CCI** …). Jednodenní jsou většinou nižších obtížností.